fbpx
Susanne Jönsson, grundaren av Soul & Heart Journey School

Terapeut, Healer, Lärare, Författare

“Vi bär alla all vishet och kunskap inom oss själva. Utmaningen är att lära sig hur man når denna inre kunskap, litar på den och hur man använder och tillämpar den på ett effektivt sätt.

I Soul & Heart Journey School lär du dig detta och mycket mer. “
// Susanne Jönsson

Grundare av Soul & Heart Journey School

Susanne Jönsson är Helhetsterapeut och lärare inom alternativa behandlingsmetoder med nästan 20 års professionell arbetslivserfarenhet. Hon arbetar med klienter i syfte att förbättra deras välbefinnande med alternativa behandlingar och vägleder klienter genom deras läkningsprocesser.

Hon undervisar elever i olika alternativa behandlingsmetoder, delar sin kunskap om healing och om hur man lever från hjärtat även i vardagen. Hennes passion är att hjälpa människor att finna sin inre kunskap och förstå vikten av att leva från hjärtat.

Utbildning

Susannes kunskap bygger på uråldrig visdom och på den nya kunskap som finns på Jorden idag. Hennes arbete bygger på att kombinera den gamla kunskapen och de nya metoderna för att skapa en modern teknik som är både effektiv och säker att arbeta med.

Susanne har studerat olika tekniker under många år, framförallt kunskap om gamla helande tekniker och metoder men även diagnostiska healingtekniker, olika terapeutiska helande beröringsmetoder, inre energiarbete, vibrationsmedicin, energimedicin, biofälttekniker och olika kropp-sinne-själs-tekniker.

Arbetserfarenhet

Susanne har nästan två decenniers erfarenhet som terapeut och har behandlat mer än tiotusen klienter, från stora delar av världen. Sedan 2002 arbetar hon heltid som Helhetsterapeut och lärare i skolans metoder.
Hennes behandlingar och undervisningsmetoder har visat sig vara effektiva både kortsiktigt och på lång sikt, både för elever och för klienter.

Metoder/tekniker

Hennes kunskap bygger på en kombination av den gamla och den nya kunskap och visdom som finns tillgänglig och på att alltid hålla alla metoder uppdaterade i takt med att förutsättningarna för elever och klienter förändras. Susanne arbetar på alla nivåer från det fysiska till det känslomässiga och det andliga beroende på varje klients behov. Arbetet hon gör består av olika behandlingar och tekniker för att förbättra klienters mående.

Under närmare 20 år har hon utvecklat en unik metod för att nå olika läkningsprocesser på ett effektivt sätt.

De olika tekniker som lärs ut på Soul & Heart Journey School härrör från dessa år av utbildning och arbetserfarenhet.

Helhetsterapeuter på återträff

Skolan

Under åren har Susannes arbete förändrats på grund av ett ökande antal klienter och ett snabbt växande intresse från människor som vill lära sig från henne och i förlängningen kanske bli terapeuter och lärare själva. Behovet av att arbeta i en större skala blev uppenbart, grundandet av skolan blev en naturlig följd och Soul & Heart Journey School föddes.

Elever

Susanne har utbildat tusentals elever i hennes metoder vid det här laget, varav mer än 70 personer är välutbildade Helhetsterapeuter som nu arbetar i Sverige och andra delar av världen.

Lärare

Erfarna och godkända lärare undervisar i Soul & Heart Journey School i Sverige just nu. Flera av lärarna undervisar även internationellt.

Lunchpaus på lärardag

Arbete

Susanne behandlar klienter på sin praktik i Härhult, Markaryd. Hon undervisar också i skolan, håller föreläsningar och är författare till flera böcker. Allt kursmaterial utvecklas av henne, i takt med den senaste kunskapen. Jorden förändras hela tiden och arbetet måste ändras när det behövs. Allt kursmaterial och innehåll i skolan uppdateras och anpassas regelbundet.

Team

Det finns underbara människor runt om i världen som hjälper till att förbättra Soul & Heart Journey School på bästa möjliga sätt. Det är ett fantastiskt teamwork, tack alla för det!

Hennes egna ord:

Jag älskar mitt arbete och det är en förmån att kunna få dela det med dig. Kom med du också, bli medlem i skolan idag. Det skulle vara en glädje att ha dig med som en del i vår växande gemenskap.

Med kärlek, tacksamhet och respekt
// Susanne Jönsson