fbpx

1. Välj Dig!

Varmt välkommen att börja din resa!

Personlig och andlig utveckling med Soul Heart Journey School - Välj Dig

Här börjar din resa till att hitta hem… till dig själv.
Välj Dig! – Grunden till allt välmående kommer alltid inifrån dig själv.

Du kommer att, steg för steg, lära dig använda enkla verktyg som hjälper dig att må bra, både till vardags och fest.

Du kommer att uppleva hur du blir starkare och mår bättre inombords. En stor fördel är att du kommer att kunna hålla kvar ditt välmående och din inre balans, även när livet går upp och ner.

Det finns bara En person som kan göra så att Du mår bra!
– Det är Du själv!

Fem steg för välmående med Soul Heart Journey School

Att veta att du kan förändra allt du önskar är en styrka. Det är både en styrka och ett ansvar – att välja Dig!

Kanske känns det enklare att skylla på någon annan..?

Men när du skyller på någon annan ger du samtidigt bort din egen kraft, din egen möjlighet att påverka ditt liv.

Då kan du inte förändra något över huvud taget, utan måste vänta tills någon annan väljer att förändra det som inte är bra för dig. Det brukar innebära att vi får vänta väldigt, väldigt länge.

Ta tillbaka din möjlighet att förändra ditt liv!

– Det är bara du som kan göra det!
Välj i alla situationer att agera eller lägga energi på det du kan förändra och det du mår bra av.

Tag ansvar
Du kan bara förändra Dig Själv!

Lita på din inre kompass!

Din inre kompass hjälper dig att fatta bra beslut.

Många gånger när det är svårt att fatta ett beslut, handlar det egentligen om att du är osäker på vad som är bäst för dig.

Ett beslut som är rätt för dig på lång sikt. Ibland känns det “både och”, både bra och dåligt när man tänker på de olika alternativen som finns att fatta beslut om.

Ofta leder denna beslutsångest till att inga beslut fattas överhuvudtaget, för att det känns tryggare och enklare.

Din inre kompass finns inom dig. När du lär dig att medvetet använda den – då blir det alltid enklare att fatta beslut och du kan vara säker på att de beslut du fattar, de är till det bästa för Dig.

Välj Dig och öka din kärlek till dig själv!

När du kan älska dig själv, får du tillgång till speciella verktyg som hjälper dig att hantera livet på ett annat sätt.  Bland annat så ökar ditt självförtroende och din självkänsla på ett djupare plan.

Det krävs mycket kärlek till dig själv för att börja skapa de förändringar som behövs. Du behöver tillåta dig att ändras och du behöver tillåta dig att ta mer plats.

För att du ska kunna tillåta dig detta, måste du ha mycket kärlek till dig själv – annars kommer du aldrig att göra det.

Behöver du öka din kärlek till dig själv?

Ja, det behöver du, om något av följande påståenden stämmer in på dig…

Jag känner mig otillräcklig.

Tilliten och tron på mig själv är låg.

Det finns en rädsla i mig för att göra fel.

Andras bekräftelse behövs för att jag ska känna att jag duger.

Min kropp är jag aldrig eller sällan nöjd med.

Listan kan göras hur lång som helst, men jag tror att du förstår hur jag menar.

Se videon

… om hur du kan finna din inre kompass och hur du kan öka din kärlek till dig själv.